PRIVACY

BEGINSELEN MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In beginsel vindt toegang tot de beschikbare informatie op of via deze site plaats zonder dat u persoonsgegevens, zoals naam, postadres of e-mailadres, hoeft te verschaffen…

Bij uitzondering is het mogelijk dat, met het oog op het verkrijgen van aanvullende diensten (zoals informatieverzoeken, reservering, ledenruimte of een abonnement op een nieuwsbrief), de gebruiker gevraagd wordt persoonlijke informatie, en met name gegevens, te verstrekken. In dat geval wordt de gebruiker van tevoren gewaarschuwd en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt in overeenstemming met de opgegeven doeleinden tijdens de gegevensverzameling.
  • U heeft het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, teneinde de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van wie de gegevens hieronder staan.
  • De gewestelijke overheid verplicht zich tot het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er door derden misbruik wordt gemaakt van de door u verstrekte persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Iedere aanvraag of vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze site kan worden verzonden naar het postadres op de site of naar het e-mailadres internet@sprimoglass.com.

SURFINFORMATIE GEBRUIKEN VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN

Wanneer u de site bezoekt, worden door de geraadpleegde servers de volgende gegevens automatisch verzameld :

  • het IP-adres dat u is toegewezen tijdens uw verbinding;
  • de datum en het tijdstip waarop u toegang had tot de site;
  • de bezochte pagina’s;
  • het type browser dat is gebruikt;
  • het platform en/of het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op uw pc;
  • de zoekmachine en de sleutelwoorden die u hebt gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten in de verschillende secties van de site en er verbeteringen in aan te brengen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het surfen op de site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan Sprimoglass gebruikmaken van “cookies”.

Een “cookie” is een klein stukje informatie dat op een website wordt opgeslagen via een browser van uw computer. Deze “cookie” kan worden geregenereerd wanneer u later nog eens dezelfde site bezoekt. De “cookie” kan alleen door de website die deze heeft gecreëerd, worden gelezen. De site gebruikt de “cookies” voor administratieve doeleinden zoals het registreren van uw voorkeuren voor een bepaald soort informatie, zodat u niet steeds bij elk bezoek aan onze site dezelfde handelingen op het toetsenbord hoeft te verrichten. 

De meeste “cookies” functioneren alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele “cookie” bevat informatie waardoor er telefonisch contact of contact per post of email met u mogelijk is. Het is voor u ook mogelijk om uw browser zo te configureren dat er iedere keer wanneer er een “cookie” wordt aangemaakt een waarschuwing volgt of om de registratie ervan te verhinderen.