Extensions- Neupré

Een imposant project: De grootste beglazing die we voor dit gebouw hebben geleverd, woog net geen ton!


Client: CAMAC
Comfortpunten:

  • Kleurbescherming
  • Stilte
  • Veiligheid
  • Koelte